Ιωάννη Κρανιδιώτη 2

555 35, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

+30 2310 475 662

Καθημερινές : 9:00 - 14:00

info@hcds.gr

https://hcds.gr/epikoinonia/

Medical Educational Activities

Η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος​ με τη διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, μετεκπαιδευτικών μαθημάτων και άλλων εκδηλώσεων επιστημονικής επικοινωνίας, αυτοδύναμα ή με άλλες συγγενικές ελληνικές ή ξένες επιστημονικές οργανώσεις, με την ίδρυση εργαστηρίων, την έκδοση συγγραμμάτων ή περιοδικών, η χορήγηση υποτροφιών για μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στην Πνευμονολογία και την ιατρική εργασία, η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και η διενέργεια ερευνών που έχουν σχέση με τα επιστημονικά αντικείμενα των τομέων που καλύπτονται από τους σκοπούς του Σωματείου και ιδιαίτερα αυτών που παρουσιάζουν ευρύτερα εθνικό ενδιαφέρον στηρίζει ενεργά την επιμόρφωση των πνευμονολόγων και των ιατρών συναφών ειδικοτήτων.

Κατηγορίες Δραστηριοτήτων