Τζων Κέννεντυ 115

555 35, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

+30 2310 475 662

Καθημερινές : 9:00 - 14:00

info@hcds.gr

https://hcds.gr/epikoinonia/

23η τακτική συνεδρίαση ΔΣ

Σήμερα Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε η 23η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΘΕ στα γραφεία της εταιρείας Παρόντα μέλη:

Read More »

22η τακτική συνεδρίαση ΔΣ

Σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκε η 22η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΘΕ στα γραφεία της εταιρείας. Παρόντα μέλη:

Read More »

21η τακτική συνεδρίαση ΔΣ

Σήμερα Πέμπτη 14 Μαΐου 2020, πραγματοποιήθηκε η 21η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΘΕ στα γραφεία της εταιρείας. Παρόντα μέλη:

Read More »

20η τακτική συνεδρίαση ΔΣ

Σήμερα Πέμπτη 28 Απριλίου 2020, πραγματοποιήθηκε η 20η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΘΕ στα γραφεία της εταιρείας. Παρόντα μέλη:

Read More »

19η τακτική συνεδρίαση ΔΣ

Σήμερα Πέμπτη 2 Απριλίου 2020, πραγματοποιήθηκε η 19η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΘΕ στα γραφεία της εταιρείας. Παρόντα μέλη:

Read More »

18η τακτική συνεδρίαση ΔΣ

Σήμερα Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020, πραγματοποιήθηκε η 18η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΘΕ στα γραφεία της εταιρείας. Παρόντα μέλη:

Read More »

17η τακτική συνεδρίαση ΔΣ

Σήμερα Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η 17η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΘΕ στα γραφεία της εταιρείας. Παρόντα μέλη:

Read More »

16η τακτική συνεδρίαση ΔΣ

Σήμερα Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η 16η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΘΕ στα γραφεία της εταιρείας. Παρόντα μέλη:

Read More »

15η τακτική συνεδρίαση – 2019

Σήμερα Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η 15η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΘΕ στα νέα γραφεία της εταιρείας. Παρόντα

Read More »

14η τακτική συνεδρίαση – 2019

Σήμερα Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η 14η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΘΕ στα νέα γραφεία της εταιρείας. Παρόντα

Read More »

13η τακτική συνεδρίαση – 2019

Σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η 13η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΘΕ στα νέα γραφεία της εταιρείας. Παρόντα

Read More »