Τζων Κέννεντυ 115

555 35, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

+30 2310 475 662

Καθημερινές : 9:00 - 14:00

info@hcds.gr

https://hcds.gr/epikoinonia/

29η τακτική συνεδρίαση ΔΣ

Σήμερα Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η 29η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΘΕ στα γραφεία της εταιρείας. Παρόντα μέλη:

Read More »

28η τακτική συνεδρίαση ΔΣ

Σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η 28η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΘΕ στα γραφεία της εταιρείας. Παρόντα μέλη:

Read More »

27η τακτική συνεδρίαση ΔΣ

Σήμερα Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η 27η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΘΕ στα γραφεία της εταιρείας. Παρόντα μέλη:

Read More »

26η τακτική συνεδρίαση ΔΣ

Σήμερα Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η 26η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΘΕ στα γραφεία της εταιρείας. Παρόντα μέλη:

Read More »

25η τακτική συνεδρίαση ΔΣ

Σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτέμβριου 2020, πραγματοποιήθηκε η 25η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΘΕ στα γραφεία της εταιρείας. Παρόντα μέλη:

Read More »

24η τακτική συνεδρίαση ΔΣ

Σήμερα Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020, πραγματοποιήθηκε η 24η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΘΕ στα γραφεία της εταιρείας. Παρόντα μέλη:

Read More »

23η τακτική συνεδρίαση ΔΣ

Σήμερα Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε η 23η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΘΕ στα γραφεία της εταιρείας Παρόντα μέλη:

Read More »

22η τακτική συνεδρίαση ΔΣ

Σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκε η 22η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΘΕ στα γραφεία της εταιρείας. Παρόντα μέλη:

Read More »

21η τακτική συνεδρίαση ΔΣ

Σήμερα Πέμπτη 14 Μαΐου 2020, πραγματοποιήθηκε η 21η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΘΕ στα γραφεία της εταιρείας. Παρόντα μέλη:

Read More »

20η τακτική συνεδρίαση ΔΣ

Σήμερα Πέμπτη 28 Απριλίου 2020, πραγματοποιήθηκε η 20η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΘΕ στα γραφεία της εταιρείας. Παρόντα μέλη:

Read More »

19η τακτική συνεδρίαση ΔΣ

Σήμερα Πέμπτη 2 Απριλίου 2020, πραγματοποιήθηκε η 19η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΘΕ στα γραφεία της εταιρείας. Παρόντα μέλη:

Read More »