Ιωάννη Κρανιδιώτη 2

555 35, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

+30 2310 475 662

Καθημερινές : 9:00 - 14:00

info@hcds.gr

https://hcds.gr/epikoinonia/

Ορισμός

Εξωτερικός συνεργάτης του ΔΣ της ΕΝΘΕ με καθορισμένες αρμοδιότητες, άνευ οικονομικής αμοιβής, εκλεγμένος από το ΔΣ με διάρκεια θητείας ίση με αυτή του ΔΣ.

Σκοπός

Η στενή συνεργασία με το ΔΣ σε θέματα που άπτονται της εξειδίκευσής του με τη μορφή συμβουλών, παρεμβάσεων, πράξεων ή άλλων γενικότερα δράσεων, μετά από την απαραίτητη χορήγηση της σχετικής άδειας από το ΔΣ. Ο ΣΕΕ θα μπορεί να λαμβάνει μέρος σε ΔΣ δίχως δικαίωμα ψήφου.

Υποψήφιοι

 • ΜΕΛΟΙ ΕΝΘΕ
 • ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
 • ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΗΘΟΣ

Κίνητρο

 • Τιμητική διάκριση από ΕΝΘΕ
  (τίτλος, μέλος ΟΕ συνεδρίων, εκπαιδευτής, κ.λ.π.)
 • Προβολή 
 • Επιστημονική αναγνώριση 
 • Εθελοντική προσφορά
 • Μηδενική ετήσια συνδρομή