Ιωάννη Κρανιδιώτη 2

555 35, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

+30 2310 475 662

Καθημερινές : 9:00 - 14:00

info@hcds.gr

https://hcds.gr/epikoinonia/

Επιστημονικοί Σύμβουλοι / Συντονιστές

Ορισμός

Εξωτερικοί συνεργάτες του ΔΣ της ΕΝΘΕ με καθορισμένες αρμοδιότητες, άνευ οικονομικής αμοιβής, εκλεγμένοι από το ΔΣ με διάρκεια θητείας ίση με αυτή του ΔΣ.

Σκοπός

Η στενή συνεργασία με το ΔΣ σε θέματα που άπτονται της εξειδίκευσής του με τη μορφή συμβουλών, παρεμβάσεων, πράξεων ή άλλων γενικότερα δράσεων, μετά από την απαραίτητη χορήγηση της σχετικής άδειας από το ΔΣ. Μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε ΔΣ δίχως δικαίωμα ψήφου.

Επιστημονικός Σύμβουλος

Ρόλος και αρμοδιότητες:

 • Επιστημονική και τεχνική καθοδήγηση, τεχνογνωσία και επίβλεψη των δράσεων της εταιρείας στον αντίστοιχο επιστημονικό τομέα.
 • Αξιολόγηση της εγκυρότητας ή της βιωσιμότητας ενός προτεινόμενου έργου ή πρωτοβουλίας.
 • Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη.
 • Εξέταση και επικύρωση πληροφοριών

Επιστημονικός συντονιστής

Ρόλος και αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός, προγραμματισμός και αποτίμηση των δράσεων της εταιρείας
 • Επεξεργασία ειδικών θεμάτων και διαμόρφωση εισηγήσεων
 • Ανταλλαγή συστηματικών πληροφοριών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ειδικότητας
 • Προγραμματισμός και καταγραφή των συναντήσεων και επιμορφωτικών δράσεων, – χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους
 • Ανάληψη υποχρέωσης απαντήσεων, σε ανάλογες με το αντικείμενό τους, εισερχόμενες ερωτήσεις και απορίες μελών της Εταιρείας ή κοινού.

Προσόντα Υποψηφίων

 • Ενεργά Μέλη ΕΝΘΕ
 • Εμπειρία
 • Εξειδίκευση
 • Αναγνωρισμένο ήθος

Κίνητρο

 • Τιμητική διάκριση από ΕΝΘΕ (τίτλος, μέλος ΟΕ συνεδρίων, εκπαιδευτής, κ.λ.π.)
 • Προβολή
 • Επιστημονική αναγνώριση
 • Εθελοντική προσφορά
 • Μηδενική ετήσια συνδρομή

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 1. Λοιμώξεις-Φυματίωση
 2. Επεμβατική πνευμονολογία
 3. Καρκίνος πνεύμονα
 4. Χειρουργική Θώρακα
 5. Διάμεσα Νοσήματα
 6. ΜΕΘ – Επείγουσα Ιατρική 
 7. Βρογχικό άσθμα 
 8. ΧΑΠ
 9. Ύπνος
 10. Πνευμονική κυκλοφορία
 11. Κάπνισμα-ΠΦΥ-Αποκατάσταση
 12. Παιδοπνευμονολογία

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τα μέλη της, η ΕΝΘΕ ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Συμβούλους και Συντονιστές