Ιωάννη Κρανιδιώτη 2

555 35, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

+30 2310 475 662

Καθημερινές : 9:00 - 14:00

info@hcds.gr

https://hcds.gr/epikoinonia/

Ερευνητικό Εργαστήριο ΕΝΘΕ – έντυπο 2

Η φόρμα  είναι δοκιμασμένη και πλήρως λειτουργική σε Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge & Opera.
Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με άλλους browsers δοκιμάστε με κάποιον από τους προαναφερόμενους.

Αίτηση Χρήσης Ερευνητικού Εξοπλισμού

Επιστημονικά Υπεύθυνος
Ερευνητής
Χρονική Περίοδος Χρήσης Του Εργαστηρίου