Ιωάννη Κρανιδιώτη 2

555 35, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

+30 2310 475 662

Καθημερινές : 9:00 - 14:00

info@hcds.gr

https://hcds.gr/epikoinonia/

Ερευνητικό Εργαστήριο

Η ΕΝΘΕ ανέπτυξε και λειτουργεί σύγχρονο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΕ) με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό πρώτης γραμμής (έντυπο 1) που προμηθεύτηκαν τα Διοικητικά Συμβούλια των προηγουμένων ετών. 

Αποκλειστικός σκοπός του Ερευνητικού Εργαστηρίου είναι η εξυπηρέτηση των επιστημονικών και επαγγελματικών αναγκών των μελών της. 

Το ΕΕ στεγάζεται στην Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» Εξοχή, Θεσσαλονίκη. 

Υπεύθυνοι του Ερευνητικού Εργαστηρίου της ΕΝΘΕ είναι οι κ.κ. Σ. Τρύφων, Γενικός Γραμματέας ΕΝΘΕ και Κ. Πορπόδης, Ειδικός Γραμματέας ΕΝΘΕ.

Υπεύθυνη λειτουργίας του Ερευνητικού Εργαστηρίου έχει ορισθεί η βιολόγος κα Κέλλυ Δόμβρη.

Δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης μπορούν να έχουν όλα τα ενεργά μέλη, μετά από αίτηση προς την ΕΝΘΕ (έντυπο 2). Σε κάθε περίπτωση επιβαρύνονται μόνο με το κόστος των αναλωσίμων υλικών. 

Με απόφαση του ΔΣ η εταιρεία επιφυλάσσεται να παραχωρεί με τον ίδιο τρόπο τη χρήση του ΕΕ και σε μη μέλη, με αμοιβή που θα καθορίζεται εκάστοτε από το ΔΣ. 

Πριν από τη χρήση, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με την απόφαση του ΔΣ αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους προς την ΕΝΘΕ, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το σχετικό έντυπο (έντυπο 3)

Η κα Δόμβρη θα βρίσκεται στη διάθεσή σας τις εργάσιμες ώρες και ημέρες για κάθε περαιτέρω πληροφορία.

κ. Καλλιόπη Δόμβρη
Υπεύθυνη Λειτουργίας ΕE ΕΝΘΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας :

κινητό

6940904246

email

kellybio4@hotmail.com

έντυπο 1: Λίστα Ερευνητικού Εξοπλισμού

έντυπο 2: Αίτηση Χρήσης Ερευνητικού Εξοπλισμού 

έντυπο 3: Δήλωση συμμόρφωσης