Ιωάννη Κρανιδιώτη 2

555 35, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

+30 2310 475 662

Καθημερινές : 9:00 - 14:00

info@hcds.gr

https://hcds.gr/epikoinonia/

Ερευνητικό Εργαστήριο

Η ΕΝΘΕ ανέπτυξε και λειτουργεί σύγχρονο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΕ) με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό πρώτης γραμμής (έντυπο 1) που προμηθεύτηκαν τα Διοικητικά Συμβούλια των προηγουμένων ετών. 

Αποκλειστικός σκοπός του Ερευνητικού Εργαστηρίου είναι η εξυπηρέτηση των επιστημονικών και επαγγελματικών αναγκών των μελών της. 

Το ΕΕ στεγάζεται στην Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» Εξοχή, Θεσσαλονίκη. 

Υπεύθυνοι του Ερευνητικού Εργαστηρίου της ΕΝΘΕ είναι οι κ.κ. Σ. Τρύφων, Γενικός Γραμματέας ΕΝΘΕ και Κ. Πορπόδης, Ειδικός Γραμματέας ΕΝΘΕ.

Υπεύθυνη λειτουργίας του Ερευνητικού Εργαστηρίου έχει ορισθεί η βιολόγος κα Κέλλυ Δόμβρη.

Δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης μπορούν να έχουν όλα τα ενεργά μέλη, μετά από αίτηση προς την ΕΝΘΕ (έντυπο 2). Σε κάθε περίπτωση επιβαρύνονται μόνο με το κόστος των αναλωσίμων υλικών. 

Με απόφαση του ΔΣ η εταιρεία επιφυλάσσεται να παραχωρεί με τον ίδιο τρόπο τη χρήση του ΕΕ και σε μη μέλη, με αμοιβή που θα καθορίζεται εκάστοτε από το ΔΣ. 

Πριν από τη χρήση, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με την απόφαση του ΔΣ αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους προς την ΕΝΘΕ, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το σχετικό έντυπο (έντυπο 3)

Η κα Δόμβρη θα βρίσκεται στη διάθεσή σας τις εργάσιμες ώρες και ημέρες για κάθε περαιτέρω πληροφορία.

ΔΟΜΒΡΗ
κ. Καλλιόπη Δόμβρη
Υπεύθυνη Λειτουργίας ΕE ΕΝΘΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας :

κινητό

6940904246

email

kellybio4@hotmail.com

έντυπο 1: Λίστα Ερευνητικού Εξοπλισμού

έντυπο 2: Αίτηση Χρήσης Ερευνητικού Εξοπλισμού 

έντυπο 3: Δήλωση συμμόρφωσης

Εργασίες που εκπονήθηκαν στο Ερευνητικό Εργαστήριο της ΕΝΘΕ

2018

(Post-doc IKY scholarship of Dr Boutsikou)

Boutsikou E, Domvri K, Hardavella G, Tsiouda D, Zarogoulidis K, Kontakiotis T.

Tumour necrosis factor, interferon-gamma and interleukins as predictive markers of antiprogrammed cell-death protein-1 treatment in advanced non-small cell lung cancer: a pragmatic approach in clinical practice.

Ther Adv Med Oncol. 2018 Apr 7;10:1758835918768238. doi: 10.1177/1758835918768238. eCollection 2018.

2019

(thesis of Dr Domvri)

Domvri K, Porpodis K, Tzimagiorgis G, Chatzopoulou F, Kontakiotis T, Kyriazis G, Papakosta D.

Th2/Th17 cytokine profile in phenotyped Greek asthmatics and relationship to biomarkers of inflammation.

Respir Med. 2019 May;151:102-110. doi: 10.1016/j.rmed.2019.03.017. Epub 2019 Apr 5.

2020

(thesis of Dr Kotoulas)

Kotoulas SC, Pataka A, Domvri K, Spyratos D, Katsaounou P, Porpodis K, Fouka E, Markopoulou A, Passa-Fekete K, Grigoriou I, Kontakiotis T, Argyropoulou P, Papakosta D.

Acute effects of e-cigarette vaping on pulmonary function and airway inflammation in healthy individuals and in patients with asthma.

Respirology. 2020 Oct;25(10):1037-1045. doi: 10.1111/resp.13806. Epub 2020 Apr 2. PMID: 32239706

2021

Abstract – βράβευση 1o Βραβείο – 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος 5/2021

Ο ρόλος των CD4+ και CD8+Τ λεμφοκυττάρων στο ανοσολογικό προφίλ COVID-19 ασθενών και η συσχέτισή τους με τη σοβαρότητα της νόσου κατά τη διάρκεια νοσηλείας τους. Eμπειρία από ένα κέντρο.

Καλλιόπη Δόμβρη1, Ιωάννα Τσιούπρου1, Απόστολος Αποστολόπουλος1, Μαρία Χατζημίτροβα1, Ιωάννα Φιλίππου1, Αθανασία Πατάκα2, Σπύρος Γουγούσης1, Θεόδωρος Κοντακιώτης1, Δέσποινα Παπακώστα1, Ευαγγελία Φούκα1, Κωνσταντίνος Πορπόδης1

  1. Ερευνητικό Εργαστήριο Ανοσολογίας κι Αλλεργικών Παθήσεων του αναπνευστικού, Πνευμονολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Θεσσαλονίκη
  2. Κλινική Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Θεσσαλονίκη

2023
Post-doc thesis of Dr Domvri

Kalliopi Domvri, Ioannis Organtzis, Apostolos Apostolopoulos, Evangelia Fouka,
Theodoros Kontakiotis, Despoina Papakosta

J. Pers. Med. 2023, 13, 1307.
Prognostic Value of Serum Biomarkers in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis in Relation to Disease Progression