Ιωάννη Κρανιδιώτη 2

555 35, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

+30 2310 475 662

Καθημερινές : 9:00 - 14:00

info@hcds.gr

https://hcds.gr/epikoinonia/

Ερευνητικό Εργαστήριο ΕΝΘΕ – έντυπο 1

ΛΙΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΘΕ

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Καλλιόπη Δόμβρη

τηλ.: 6940904246,  email: kellybio4@hotmail.com

1)    Applied Biosystems™ 7500 Real-Time PCR System:

Applied Biosystems™ 7500 Real-Time PCR SystemΗ PCR είναι ένας απλός τρόπος πολλαπλασιασμού συγκεκριμένων τμημάτων του αρχικού γενετικού υλικού, έτσι ώστε να είναι είναι εφικτή η περαιτέρω μελέτη του με διάφορες μεθόδους, όπως η αλληλούχηση, η πέψη με περιοριστικές ενδονουκλεάσες, η ηλεκτροφόρηση κ.ά. Η ταχύτητα, η ειδικότητα, η μεγάλη ευαισθησία και το χαμηλό της κόστος την έχουν κάνει μια από τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες μεθόδους σε ερευνητικό και διαγνωστικό επίπεδο. Πολυάριθμες παραλλαγές της PCR χρησιμοποιούνται για την εύρεση πολυμορφισμών σε γενετικό υλικό καθώς και για την έκφραση γονιδίων με αντίστροφη μεταγραφή (reverse transcription, RT), που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή μορίων RNA σε συμπληρωματικά μόρια DNA.

2)    NANODROP-2000:

NANODROP-2000 NANODROP-2000

Μέτρηση ποσότητας γενετικού υλικού (DNA, RNA) μετά από εξαγωγή.

3)    Victor Χ Plate Reader, Σπεκτροφωτόμετρο: 

Victor Χ Plate Reader, Σπεκτροφωτόμετρο

Μηχάνημα ανίχνευσης πρωτεϊνών με τη μέθοδο της ELISA σε βιολογικά υλικά.

4)    BD Biosciences FACSCalibur flow cytometer, Κυτταρόμετρο:

BD Biosciences FACSCalibur flow cytometer, ΚυτταρόμετροΗ κυτταρομετρία ροής είναι μια αυτοματοποιημένη μέθοδος ανάλυσης φυσικοχημικών χαρακτηριστικών, κατάλληλα προετοιμασμένων κύτταρων ή σωματιδίων. Η ανάλυση γίνεται με βάση τον εκπεμπόμενο φθορισμό και τη σκέδαση του φωτός. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το υπό εξέταση δείγμα να είναι σε μορφή εναιωρήματος. Έτσι παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισμού σκεδαστικών χαρακτηριστικών και αντιγόνων επιφανείας, αλλά και αντιγόνων του κυτταροπλάσματος και του πυρήνα σε οποιοδήποτε κυτταρικό πληθυσμό, βάσει του οποίου προκύπτει χαρακτηρισμός του κυτταρικού πληθυσμού. Παράλληλα επιτρέπει τον προσδιορισμό των φάσεων του κυτταρικού κύκλου και της ανευπλοειδίας στον υπό διερεύνηση κυτταρικό πληθυσμό. Μελετάει επιπλέον και τη λειτουργική ικανότητα των κυττάρων, όπως την ανοσιακή απάντηση σε αντιγόνα και μιτογόνα, τη φαγοκυττάρωση, τη χημειοταξία και την οξειδωτική έκρηξη μέσω ανίχνευσης αντισωμάτων για ταυτοποίηση κυττάρων ή σωματιδίων-ανοσοφαινότυπος. Η βασική εξέταση που έκανε την κυτταρομετρία ροής να κατέχει ξεχωριστή θέση στην καθημερινή κλινική πρακτική είναι η μελέτη των υποπληθυσμών των λεμφοκυττάρων.

5)    Next Generation Impactor (NGI) – Copley Scientific, Μηχάνημα προσομοίωσης πνεύμονα:

Next Generation Impactor (NGI) - Copley Scientific, Μηχάνημα προσομοίωσης πνεύμονα

Η NGI έχει επτά στάδια, πέντε από τα οποία κυμαίνονται από 0,5 έως 5 μικρά συν ένα συλλέκτη μικρο-στόμιο που λειτουργεί ως τελικό φίλτρο και μια οριζόντια επίπεδη διάταξη που υιοθετείται για ευκολία λειτουργίας και αυτοματισμού.

6)    Mastersizer 3000E, Malvern:

Mastersizer 3000E, Malvern

Αναλυτής μεγέθους σωματιδίων με λέιζερ. Εφαρμογή σε φαρμακευτικές ουσίες.

7)    Mini centrifuge:

Mini centrifuge

Mini φυγόκεντρος, χρήση για την εξαγωγή γενετικού υλικού.

8)    Vortex ομογενοποιητής βιολογικών υγρών.

Vortex ομογενοποιητής βιολογικών υγρών

9)    Υδατόλουτρο.

ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ

 

10)  Ζυγαριά ακριβείας για μέτρηση ουσιών

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ