Ιωάννη Κρανιδιώτη 2

555 35, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

+30 2310 475 662

Καθημερινές : 9:00 - 14:00

info@hcds.gr

https://hcds.gr/epikoinonia/

καταστατικό 1

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 1ο

Το επιστημονικό Σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε στις 10-11-1982 με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ» και έδρα τη Θεσσαλονίκη, συνεχίζει τη λειτουργία του ως επιστημονικό Σωματείο πανελλήνιας εμβέλειας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (και ως αρκτικόλεξο «Ε.Ν.Θ.Ε.») και έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Το Σωματείο έχει τη δική του σφραγίδα με τις λέξεις «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» και τίθεται σε όλα τα επίσημα έγγραφά του.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 2ο

Α. Οι σκοποί της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ είναι:

α. Η προαγωγή και γενικά η επιστημονική προώθηση της ερευνητικής και εφαρμοσμένης πνευμονολογίας, αυτοτελώς και διασυνδετικά με τη θωρακοχειρουργική, την ιατρική της εργασίας και την αλλεργιολογία, με όλα τα επιστημονικά μέσα και μεθόδους. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην προώθηση της έρευνας για τη διάγνωση των επαγγελματικών παθήσεων θώρακος.

β. Η επιμόρφωση των πνευμονολόγων και των ιατρών συναφών ειδικοτήτων σε πνευμονολογικά θέματα και σε αντικείμενα σχετικά με τα επαγγελματικά νοσήματα θώρακος, τη θωρακοχειρουργική, την ιατρική της εργασίας και την αλλεργιολογία.

γ. Η με κάθε μέσο διάδοση προς το ευρύ κοινό της προληπτικής ιατρικής πνευμονολογίας και προληπτικής ιατρικής των επαγγελματικών νοσημάτων θώρακος.

Β. Μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν οι παραπάνω σκοποί είναι ειδικότερον:

α. Η διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, μετεκπαιδευτικών μαθημάτων και άλλων εκδηλώσεων επιστημονικής επικοινωνίας, αυτοδύναμα ή με άλλες συγγενικές ελληνικές ή ξένες επιστημονικές οργανώσεις.

β. Η ίδρυση ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, εργαστηρίων, η έκδοση συγγραμάτων ή περιοδικών, η χορήγηση υποτροφιών για μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στην Πνευμονολογία, την ιατρική της εργασίας, τη θωρακοχειρουργική και την αλλεργιολογία, η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και η διενέργεια ερευνών που έχουν σχέση με τα επιστημονικά αντικείμενα των τομέων που καλύπτονται από τους σκοπούς του Σωματείου και ιδιαίτερα αυτών που παρουσιάζουν ευρύτερα εθνικό ενδιαφέρον.

γ. Η συνεργασία και ανταλλαγή ιατρικών πληροφοριών με άλλες ελληνικές ή ξένες όμοιες ή συγγενικές επιστημονικές οργανώσεις και ιατρικούς ή άλλους επιστημονικούς συλλόγους της χώρας μας.

δ. Η οργάνωση Πανελληνίων ή Διεθνών Συνεδρίων στην Ελλάδα με αντικείμενα σχετικά με τους σκοπούς του Σωματείου που έχουν αναφερθεί παραπάνω.

Γ. Για την επίτευξη των σκοπών του και ειδικότερα για την ηθική και υλική ενίσχυση του έργου του το Σωματείο μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη του, καθώς και από πρόσωπα που δεν είναι μέλη.

ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΙΣΟΔΟΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Άρθρο 3ο

Το Σωματείο αποτελείται από τακτικά, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα μέλη.

Άρθρο 4ο

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν γιατροί που έχουν την ειδικότητα του Πνευμονολόγου ή έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα έτος εκπαίδευσης στην Πνευμονολογία. Επίσης, τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν και γιατροί άλλων ειδικοτήτων (π.χ. Θωρακοχειρουργοί, Ιατροί της Εργασίας και Αλλεργιολόγοι) που το έργο τους αποδεικνύει το ενδιαφέρον τους για το αντικείμενο της Εταιρείας ή και ειδικευόμενοι υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις. Τακτικό μέλος μπορεί να είναι κάθε Έλληνας υπήκοος, γιατρός με τον αντίστοιχο προς τους σκοπούς της εταιρείας τίτλο ειδικότητας ή εξειδίκευσης, που διαμένει στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και ασκεί την αντίστοιχη ειδικότητα ή εξειδίκευση, καθώς και κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκεί ομοίως την ιατρική στην Ελλάδα υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις.

Άρθρο 5ο

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ένδειξη τιμής γιατροί ή άλλοι επιστήμονες που εργάστηκαν με ζήλο για την προαγωγή των σκοπών της εταιρείας. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλεγούν ή να εκλέγονται, παρίστανται στις Γ. Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου και είναι απαλλαγμένα κάθε οικονομικής υποχρεώσεως προς την Εταιρεία.

 

Άρθρο 6ο

α. Αντεπιστέλλοντα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. επιστήμονες που διαμένουν στο εξωτερικό. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλεγούν ή να εκλέγονται, παρίστανται στις Γεν. Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου και έχουν απέναντι της Εταιρείας τις ίδιες οικονομικές υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη.

β. Όσοι επιθυμούν να γίνουν τακτικά μέλη υποβάλλουν αίτηση στο Δ.Σ. μαζί με βιογραφικό σημείωμα της επιστημονικής σταδιοδρομίας τους. Στην αίτηση εγγραφής, η οποία μπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, πρέπει οπωσδήποτε να δηλώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου μέλους προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική επικοινωνία του μέλους με την Εταιρεία και αντιστρόφως, καθώς και η τήρηση των διαδικασιών που σύμφωνα με το παρόν καταστατικό μπορούν να διεξάγονται ηλεκτρονικά.

γ. Την ίδια υποχρέωση δήλωσης ηλεκτρονικής διεύθυνσης έχουν και τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη της Εταιρείας.

δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον ο αιτών έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 τον εγγράφει μέλος κατά την πρώτη συνεδρίασή του. Εάν το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

ε. ‘Όλα τα τακτικά μέλη είναι ίσα μεταξύ τους και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια του Σωματείου, έχουν όμως το δικαίωμα να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων, να εκλέγουν και να εκλέγονται, εφόσον εκπλήρωσαν τις έναντι του Σωματείου οικονομικές τους υποχρεώσεις και κατέστησαν ταμειακώς τακτοποιημένα το αργότερο δεκαπέντε ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση είτε πριν την έναρξη της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

στ. Τα τακτικά μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού αυτού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου που παίρνονται μέσα στα όρια του καταστατικού και των νόμων και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου.

ζ. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους χάνεται:

αα) με διαγραφή την οποία αποφασίζει το Δ.Σ. ελεύθερα εάν το μέλος απουσίασε αδικαιολόγητα από τις επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας για σημαντικό διάστημα.

ββ) με διαγραφή την οποίαν εισηγείται το Δ.Σ. ή οποιοδήποτε μέλος και αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εάν συντρέχουν οι όροι που ορίζουν οι σχετικές πειθαρχικές διατάξεις του άρθρου 25.

γγ) με δήλωση του μέλους που επιθυμεί να αποχωρήσει απο το Σωματείο. Η δήλωση αυτή είναι έγγραφη και γνωστοποιείται τρείς τουλάχιστον μήνες πρίν τη ληξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 7ο

Α. Πόροι του Σωματείου είναι: α) τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του, β) οι τακτικές συνδρομές των μελών του, γ) οι συνδρομές των περιοδικών εκδόσεων της Εταιρείας ώς και τα έσοδα απο πωλήσεις των δημοσιευμάτων της Εταιρείας, δ) οι έκτακτες εισφορές των μελών, ε) τυχόν δωρεές, κληροδοτήματα και επιχορηγήσεις απο οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή το δημόσιο, εφόσον εγκριθούν απο το Δ.Σ., στ) έσοδα απο διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή άλλων δράσεων.

Β. Τα ποσά των δικαιωμάτων εγγραφής, των τακτικών συνδρομών, των περιοδικών εκδόσεων, των πωλουμένων δημοσιευμάτων και των έκτακτων εισφορών καθορίζονται απο το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 8ο

Όργανα του Σωματείου είναι: α) η Γενική Συνέλευση, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

α. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται απο το σύνολο των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Σωματείου. Συνέρχεται τακτικά κάθε τρία (3) έτη το μήνα Ιανουάριο, έκτακτα δε οποτεδήποτε, εφόσον κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το 1/5 των τακτικών μελών με έγγραφη αίτηση, στην οποία θα αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Στη δεύτερη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε 15 μέρες το αργότερο απο τη μέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση.

β. Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, συνέρχονται μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση αυτή γίνεται είτε με προσωπικές ατομικές ειδοποιήσεις στα μέλη, οι οποίες αποστέλλονται ταχυδρομικά με απόδειξη αποστολής ή τηλεομοιοτυπικά (φαξ) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με προσωπικό μήνυμα (SMS), εφόσον αποδεικνύεται η αποστολή και βεβαιώνεται η ημέρα και χρονολογία αυτής και η υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση, είτε με γενική πρόσκληση που δημοσιεύεται σε μία ή δύο ημερήσιες εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον πριν επτά (7) ημερολογιακές ημέρες για τις τακτικές και πριν τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες για τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, αναγράφει δε τον τόπο, το χρόνο, τα θέματα που θα συζητηθούν και αν η συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση είναι πρώτη ή δεύτερη. Η μη τήρηση της παραπάνω προθεσμίας συγχωρείται σε περίπτωση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον παρίστανται ή εγγράφως συναινούν τα 4/5 των μελών του Σωματείου.

γ. Η Γενική Συνέλευση πριν απο την έναρξη των εργασιών της εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, δίνει και αφαιρεί τον λόγο, θεωρεί κατά τη κρίση του περαιωμένη τη συζήτηση στα συζητούμενα θέματα και θέτει τις προτάσεις σε ψηφοφορία. Επίσης, προτείνει πρός τη Γενική Συνέλευση την αποβολή από την αίθουσα του μέλους που τυχόν παρεκτροπεί κατά τη συζήτηση. Ο Γραμματέας έχει ως έργο του την τήρηση των πρακτικών.

δ. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται απολογισμός της δράσεως του Σωματείου κατά το διάστημα που πέρασε από την προηγούμενη συνέλευση, διαβάζεται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, συζητείται και εγκρίνεται ο επόμενος προϋπολογισμός του Σωματείου και λαμβάνονται αποφάσεις για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο. Στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις μετά τη διακπεραίωση των παραπάνω θεμάτων ακολουθούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 10ο

α. Για να θεωρηθεί ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία πρέπει να παρίστανται σε αυτήν τα μισά συν ένα από τα μέλη της. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι για δεύτερη φορά μέσα σε δέκα (10) το πολύ ημέρες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που παρίστανται αυτή τη φορά.

β. Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει τις αποφάσεις της με πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό ή το νόμο.

Άρθρο 11ο

Για την τροποποίηση οποιουδήποτε άρθρου του καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. λαμβανόμενη με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Ειδικά για την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού, που καθορίζει το σκοπό του Σωματείου, ή για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται απόφαση λαμβανόμενη με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12ο

α. Η Εταιρεία διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο Συμβούλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τα παρευρισκόμενα στη Γενική Συνέλευση μέλη και με ψηφοφορία δι΄ επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου από τα υπόλοιπα μέλη της Εταιρείας, κάθε τρία (3) έτη σε Γενική Συνέλευση που συγκαλείται μέσα στο τελευταίο τρίμηνο της θητείας.

Η πρόβλεψη για θητεία Διοικητικού Συμβουλίου διάρκειας τριών (3) ετών έχει άμεση ισχύ και καταλαμβάνει την τρέχουσα θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που αναδείχθηκε από τις αρχαιρεσίες της 11ης Φεβρουαρίου 2019.

Εκτός από τα παραπάνω επτά (7) τακτικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται κάθε φορά και τρία (3) αναπληρωματικά. Σε περίπτωση παραιτήσεως, διαγραφής, ή θανάτου μέλους του Δ.Σ. γίνεται αναπλήρωση της κενής θέσης από τον επόμενο αναπληρωματικό.

Τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. διενεργεί τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται πριν την έναρξη της ψηφοφορίας από την Γ.Σ.

Η εκλογή γίνεται με ονόματα των υποψηφίων, γραμμένα σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατ’ αλφαβητική σειρά, ο δε εκλογέας ψηφίζει μέχρι πέντε (5) μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο, βάζοντας στα ονόματα αυτών σταυρό προτίμησης.

Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι οι επτά (7) που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, οι δε τρεις επόμενοι εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.

Εκλέγονται κατά σειρά οι σχετικώς πλειοψηφήσαντες, σε περίπτωση δε ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.    

Για το αποτέλεσμα της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.

β. Κάθε μέλος της Εταιρείας που δικαιούται σύμφωνα με το καταστατικό και επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών πριν από την ψηφοφορία και τη σύγκληση της σχετικής Γ.Σ. και πάντως όχι αργότερα από ώρα 13.30 μμ της 15ης ημέρας πριν από την ψηφοφορία και σύγκληση της σχετικής Γ.Σ. -οριζόμενης αυτής ως καταληκτικής ημέρας και ώρας παραλαβής-, έγγραφη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως το ονοματεπώνυμό του, η ταχυδρομική του διεύθυνση, καθώς και η φράση: «Υποψηφιότητα για εκλογή στο νέο Δ.Σ.», και η οποία θα απευθύνεται προς «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – Υπ’ όψιν κ. Προέδρου Δ.Σ.» είτε με αποστολή τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (φαξ) στον αριθμό φαξ της Εταιρείας, είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας, είτε με αποστολή ταχυδρομικής συστημένης επιστολής ή courier στην διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η ως άνω τεθείσα ως καταληκτική ημέρα και ώρα προθεσμίας συμπίπτει με ημέρα ή ώρα αργίας, Σαββάτου ή Κυριακής, παρατείνεται αυτή για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα.

γ. Για την περίπτωση της επιστολικής ψήφου και την ακολουθητέα σχετική διαδικασία ορίζονται τα ακόλουθα:

Κάθε ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος της Εταιρείας, σε περίπτωση αδυναμίας προσελεύσεώς του, μπορεί να ζητήσει, μέχρι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ψηφοφορία και τη σύγκληση της σχετικής Γ.Σ., και πάντως όχι αργότερα από ώρα 13.30 μμ της 15ης ημέρας πριν από την ψηφοφορία και σύγκληση της σχετικής Γ.Σ. -οριζόμενης αυτής ως καταληκτικής ημέρας και ώρας παραλαβής- με έγγραφή αίτησή του, στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως το ονοματεπώνυμό του και η ταχυδρομική του διεύθυνση, και η οποία θα απευθύνεται προς «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – Υπ’ όψιν κ. Προέδρου Δ.Σ.» είτε με αποστολή τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (φαξ) στον αριθμό φαξ της Εταιρείας, είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας, είτε ακόμα με αποστολή ταχυδρομικής συστημένης επιστολής ή courier στην ταχυδρομική διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας, να του αποσταλεί ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των υποψηφίων προς εκλογή μελών Δ.Σ. καθώς και φάκελος ψηφοφορίας προκειμένου να ψηφίσει δι’ επιστολικής ψήφου. Σε περίπτωση που η ως άνω τεθείσα ως καταληκτική ημέρα και ώρα προθεσμίας συμπίπτει με ημέρα ή ώρα αργίας, Σαββάτου ή Κυριακής, παρατείνεται αυτή για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα.

Η Εταιρεία, αφού λάβει την σχετική ως άνω αίτηση δια του Προέδρου Δ.Σ αυτής, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courier αποστέλλει έγκαιρα στο ως άνω μέλος και στην δηλωθείσα από αυτό ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση το ψηφοδέλτιο μαζί με φάκελο ψηφοφορίας.

Εν συνεχεία, το ως άνω μέλος της Εταιρείας, που εκδήλωσε την επιθυμία και αιτήθηκε ως άνω να ψηφίσει δι’ επιστολικής ψήφου, αφού παραλάβει τα ως άνω αποστελλόμενα από την Εταιρεία, ψηφίζει κατά την προτίμηση ή προτιμήσεις του επί του ως άνω ψηφοδελτίου και τοποθετεί το ψηφοδέλτιο αυτό με τις προτιμήσεις του εντός του φακέλου ψηφοφορίας με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.» που του απεστάλη από την Εταιρεία και παρέλαβε. Κατόπιν, το αυτό μέλος της Εταιρείας κλείνει τον φάκελο ψηφοφορίας, στον οποίον περιέχεται το ως άνω ψηφοδέλτιο με τις προτιμήσεις του εκλογής, και τοποθετεί κλειστό αυτόν τον φάκελο σε έναν άλλον μεγαλύτερο εξωτερικό φάκελο της δικής του επιλογής, στον οποίον επιπλέον τοποθετεί ξεχωριστά και μια υπεύθυνη δήλωσή του, όπου δηλώνεται υπευθύνως από το ως άνω μέλος της Εταιρείας δια της εκεί υπογραφής του (συμπληρωμένη με τα πλήρη στοιχεία ονοματεπώνυμου, πατρώνυμου, μητρώνυμου, ημερ/νία γέννησης, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη-περιοχή, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ), ότι επιθυμεί να ψηφίσει με τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου και ότι ο εσωτερικός κλειστός φάκελος που εσωκλείει εντός του μεγαλύτερου εξωτερικού φακέλου που αποστέλλει στην Εταιρεία περιέχει το πραγματικό περιεχόμενο της βούλησής του ως μέλους της Εταιρείας.

Εν συνεχεία, αυτός ο μεγαλύτερος ως άνω εξωτερικός φάκελος σφραγίζεται επιμελώς από το αυτό ψηφίζον μέλος της Εταιρείας, αναγράφονται εξωτερικά επί αυτού του μεγαλύτερου εξωτερικού φακέλου τα στοιχεία ονοματεπωνύμου και διευθύνσεως του αποστέλλοντος και ψηφίζοντος με τον ως άνω τρόπο μέλους της Εταιρείας καθώς και η επισημείωση της φράσης: «Επιστολική Ψήφος», και αποστέλλεται ο φάκελος αυτός με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courier στην ταχυδρομική διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας απευθυνόμενος προς «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – Υπ’ όψιν κ. Προέδρου Δ.Σ.» το αργότερο μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν από την ψηφοφορία και σύγκληση της σχετικής Γ.Σ., και πάντως όχι αργότερα από ώρα 13.30 μμ της 3ης ημέρας πριν από την ψηφοφορία και σύγκληση της σχετικής Γ.Σ. -οριζόμενης αυτής ως καταληκτικής ημέρας και ώρας παραλαβής. Σε περίπτωση που η ως άνω τεθείσα ως καταληκτική ημέρα και ώρα προθεσμίας συμπίπτει με ημέρα ή ώρα αργίας, Σαββάτου ή Κυριακής, παρατείνεται αυτή για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα.

Εν συνεχεία, ο φάκελος αυτός, παραληφθείς το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική προθεσμία, παραδίδεται κλειστός αυτός ως παρελήφθη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής με την έναρξη της ψηφοφορίας και πάντως πριν αυτή ολοκληρωθεί.

Κατόπιν, η Εφορευτική Επιτροπή δια του Προέδρου και των μελών της ανοίγει τον εξωτερικό αυτόν φάκελο, αφού προηγουμένως διαπιστώσει περί του εάν ο ως άνω αποστέλλων – ψηφοφόρος αποτελεί εγγεγραμμένο και ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος της Εταιρείας, και εφόσον το ως άνω μέλος της Εταιρείας πληροί τις ως ανωτέρω και εκ του καταστατικού προϋποθέσεις, τότε αποσφραγίζεται ο αποσταλμένος εξωτερικός φάκελος του ως άνω μέλους της Εταιρείας, αναγιγνώσκεται η εντός αυτού ξεχωριστά τιθέμενη υπεύθυνη δήλωση αυτού, και αφού διαπιστωθεί, ότι στον εμπεριεχόμενο κλειστό εσωτερικό φάκελό του, στον οποίο υφίσταται το ψηφοδέλτιο με την προτίμηση ή τις προτιμήσεις τού ως άνω μέλους της Εταιρείας, δεν υπάρχουν σημάδια παραβίασης της μυστικότητας της ψήφου, η Εφορευτική Επιτροπή θέτει την σφραγίδα της Εταιρείας επί του κλειστού αυτού εσωτερικού φακέλου, τον μονογράφει και τον τοποθετεί στην κάλπη μαζί με τα άλλα ψηφοδέλτια.

δ. Η αμέσως ανωτέρω διαδικασία της επιστολικής ψήφου εφαρμόζεται αναλόγως και για την εκλογή των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής του άρθρου 20 του παρόντος, με τη μόνη διαφορά ότι το μέλος που επιθυμεί και ζητεί ως άνω να ψηφίσει δι’ επιστολικής ψήφου, θα πρέπει να παραλάβει και ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για την εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής και ξεχωριστό φάκελο ψηφοφορίας με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ», τον οποίο, αφού ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, θα τοποθετήσει μαζί με τον έτερο φάκελο με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.» στο μεγαλύτερο εξωτερικό φάκελο και θα αποστείλει στην Εταιρεία κατά τα προεκτεθέντα.

ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να επιτρέψει την ηλεκτρονική ψήφο, ορίζοντας σύμφωνα με τα εκάστοτε τεχνολογικά δεδομένα τις σχετικές προϋποθέσεις και λεπτομέρειες, και τον απαραίτητο εξοπλισμό, με κριτήριο πάντοτε τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας και την αποφυγή νόθευσης του εκλογικού αποτελέσματος.

Άρθρο 13ο

α. Μέσα σε 15 μέρες από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών τα εκλεγόμενα μέλη του Δ.Σ. ανέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Συμβούλου που πλειοψήφησε και συγκροτείται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία.

β. Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, το Δ.Σ. αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και παραλαμβάνει με πρωτόκολλο, που υπογράφεται από το παλιό και το νέο Δ.Σ., την περιουσία του Σωματείου. Μέχρι να αναλάβει το νέο Δ.Σ. συνεχίζει να ασκεί την εξουσία το παλιό Δ.Σ.. Στο μεταξύ διάστημα το νεοεκλεγέν Δ.Σ. ενημερώνεται από το απερχόμενο Δ.Σ. πάνω σε κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο.

 

Άρθρο 14ο

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μια φορά το μήνα, με πρωτοβουλία του Προέδρου ή και έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος του Δ.Σ.. Με αίτηση τριών μελών του Δ.Σ. μπορεί το Δ.Σ. να συγκληθεί και να συνεδριάσει οποτεδήποτε.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία επικρατεί ο ψήφος του Προέδρου.

γ. Στην πρώτη συνεδρίαση της Εταιρείας τον Ιανουάριο κάθε χρονιάς, ανακοινώνεται έκθεση πεπραγμένων της προηγούμενης χρονιάς. Η έκθεση συντάσσεται από τον Γενικό Γραμματέα και ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο, αφού πρώτα εγκριθεί από το Δ.Σ.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Άρθρο 15ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή διοικητικής αρχής, δικαστικώς και εξωδίκως και παρίσταται ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητός του ενώπιόν τους. Συγκαλεί μέσω του Γενικού Γραμματέως τα μέλη της Εταιρείας, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδριάσεις στις οποίες προεδρεύει. Φροντίζει για την ακριβή τήρηση του Καταστατικού και υπογράφει τα έγγραφα που στέλνει το Σωματείο. Επίσης, υπογράφει τα εντάλματα για την πληρωμή των εξόδων που ορίστηκαν από το Δ.Σ. στον προϋπολογισμό, καθώς και αυτών που προέκυψαν από έκτακτες και επείγουσες ανάγκες, διορίζει και παύει το βοηθητικό προσωπικό της Εταιρείας μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., το οποίο καθορίζει και τις αμοιβές του. Ειδικά για την πρόσληψη του εισπράκτορα της Εταιρείας, χρειάζεται και σύμφωνη γνώμη του Ταμία.

Άρθρο 16ο

Σε περίπτωση απουσίας τον Πρόεδρο αναπληρώνει και υποκαθιστά σε όλες του τις αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και αυτόν ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο 17ο

Ο Γενικός Γραμματέας με τη βοήθεια και του Ειδικού Γραμματέα τηρεί σύμφωνα με εντολή του Προέδρου την αλληλογραφία της Εταιρείας, φυλάσσει τα αρχεία και τις σφραγίδες, παραλαμβάνει τα έγγραφα που στέλνονται στην Εταιρεία, τηρεί το πρωτόκολλο, καταχωρεί με αύξοντα αριθμό τα έγγραφα που εισέρχονται και εξέρχονται, καθώς και το βιβλίο των πρακτικών του Δ.Σ., φροντίζει για την αποστολή των διπλωμάτων στα καινούρια μέλη αφού τα υπογράψει ο ίδιος και ο Πρόεδρος και συγκαλεί με εντολή του Προέδρου τα μέλη της Εταιρείας και μέλη του Δ.Σ. στις αντίστοιχες συνεδριάσεις, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη του Δ.Σ..

Άρθρο 18ο

Ο Ειδικός Γραμματέας συντάσσει, διαβάζει και υπογράφει τα πρακτικά κάθε επιστημονικής συνεδριάσεως, κρατεί σημειώσεις των επιστημονικών ανακοινώσεων και αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει. Φροντίζει για τη συντήρηση των επιστημονικών βιβλίων της Εταιρείας και επιβλέπει τον δανεισμό τους στα μέλη. Όταν απουσιάζουν και δύο Γραμματείς αναπληρώνονται αντίστοιχα από δύο μέλη του Δ.Σ. που ορίζονται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 19ο

Ο Ταμίας εισπράττει είτε ο ίδιος προσωπικά είτε με τον εισπράκτορα, που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15, τα δικαιώματα εγγραφής, τις συνδρομές και γενικά κάθε οικονομική παροχή προς το Σωματείο, εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές  από ειδικό αριθμημένο διπλότυπο βιβλίο αποδείξεις, φροντίζει για την είσπραξη της συνδρομής των μελών, ενημερώνει τακτικά το Δ.Σ. για τα μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές τους, συντάσσει και υποβάλλει κάθε δίμηνο απολογισμό του Ταμείου, τηρεί τα βιβλία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και φυλάει σε φακέλους όλα τα δικαιολογητικά των πληρωμών, ενεργεί οποιαδήποτε πληρωμή  με εντάλματα που εκδίδονται για δαπάνες που ορίστηκαν από το Δ.Σ. στον προϋπολογισμό ή εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. ή προέκυψαν από έκτακτες και επείγουσες ανάγκες. Τα εντάλματα προσυπογράφονται πάντοτε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., καταθέτει σε τράπεζα που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. τα διαθέσιμα χρηματικά ποσά του Σωματείου, μπορεί δε να κρατάει στα χέρια του ένα ποσό για τις επείγουσες ανάγκες της Εταιρείας. Για κάθε ζημιά του Σωματείου από τη παράλειψη αυτή είναι υπεύθυνος απέναντι στο Σωματείο. Θέτει οποτεδήποτε του ζητηθεί την ταμειακή κατάσταση του Σωματείου στη διάθεση της εκλογικής επιτροπής. Συντάσσει τον ισολογισμό της περασμένης χρονιάς, καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, τους οποίους υποβάλλει στο Δ.Σ. και επίσης στην πρώτη επιστημονική συνεδρίαση της Εταιρείας του μήνα Ιανουαρίου. Το λογιστικό έτος τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 20ο

Η Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου είναι τριμελής. Εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα που εκλέγεται και το Δ.Σ. με χωριστό ψηφοδέλτιο και με σχετική πλειοψηφία. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι δύο υποψήφιους. Οι επόμενοι δύο κατά σειρά επιτυχίας από τους υποψήφιους θεωρούνται αναπληρωματικοί. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει κάθε δύο χρόνια ή όποτε άλλοτε κρίνει αναγκαίο, την οικονομική διαχείριση του Σωματείου και υποβάλλει ενώπιον των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων τα πορίσματα αυτής κατά τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχεται. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 21ο

Οι επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές γίνονται μια φορά το μήνα από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιούνιο και συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Οι έκτακτες συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., όταν κατά τη γνώμη του προκύψει επείγον επιστημονικό ζήτημα ή αν το ζητήσει εγγράφως το 1/3 των τακτικών μελών της Εταιρείας. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις πρέπει να στέλνονται στα μέλη τουλάχιστον 5 ημέρες νωρίτερα για τις τακτικές και 48 ώρες νωρίτερα για τις έκτακτες. Στις προσκλήσεις πρέπει να αναφέρονται ο τόπος της συνεδριάσεως και τα θέματα που πρόκειται να ανακοινωθούν. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και μέσω του τύπου της Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 22ο

Στις επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρείας αναπτύσσονται και συζητούνται μόνο επιστημονικά θέματα. Οι συνεδριάσεις είναι πάντοτε δημόσιες. Το Δ.Σ. ή τα παρόντα σε μια επιστημονική συνεδρίαση μέλη μπορούν να αποφασίσουν με σχετική πλειοψηφία ότι ορισμένη συνεδρίαση θα γίνει κλειστή, μόνο για τα μέλη της.

Άρθρο 23ο

Η διαδικασία με την οποία γίνονται οι επιστημονικές συνεδριάσεις, ο τρόπος που παρουσιάζονται οι επιστημονικές ανακοινώσεις και άλλα συναφή θέματα ρυθμίζονται από ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ που συντάσσεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Αντίγραφο του εσωτερικού κανονισμού βρίσκεται πάντοτε τοποθετημένο στον πίνακα ανακοινώσεων της αίθουσας στην οποία γίνονται οι συνεδριάσεις.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24ο

Τιμωρείται με έγγραφη επίπληξη, προσωρινή ή οριστική στέρηση του δικαιώματος να συμμετέχει σε ορισμένες ή σε όλες τις εκδηλώσεις της Εταιρείας ή διαγραφή το μέλος του Σωματείου που: απουσίασε αδικαιολόγητα από τις επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας για διάστημα τουλάχιστον έξη μηνών, παραβιάζει το καταστατικό, δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη δραστηριότητά του προσβάλλει την υπόληψη του Σωματείου ή έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του και τις βασικές αρχές λειτουργίας του.

Άρθρο 25ο

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, το υπόλοιπο της περιουσίας του που θα απομείνει μετά την εκκαθάριση θα περιέλθει είτε σε άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (σωματείο) συναφούς σκοπού που υφίσταται ή θα ιδρυθεί προς τούτο είτε σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα για αγορά επιστημονικών οργάνων σχετιζόμενων με την πνευμονολογία.

 

Άρθρο 26ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των σχετικών νόμων περί Σωματείων.

Το καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από είκοσι έξι (26) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα, την 15η Μαίου 2019, ομόφωνα από την έκτακτη Γενική Σνελευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό, κατ´ άρθρο και στο σύνολο, ύστερα από τις τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτό. Το καταστατικό, όπως τροποποιήθηκε, θα ισχύει μετά την καταχώρισή του στο οικείο βιβλίο σωματείων του αρμοδίου δικαστηρίου.

Η διαδικασία με την οποία γίνονται οι επιστημονικές συνεδριάσεις, ο τρόπος που παρουσιάζονται οι επιστημονικές ανακοινώσεις και άλλα συναφή θέματα ρυθμίζονται από ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ που συντάσσεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Αντίγραφο του εσωτερικού κανονισμού βρίσκεται πάντοτε τοποθετημένο στον πίνακα ανακοινώσεων της αίθουσας στην οποία γίνονται οι συνεδριάσεις.

Ο Πρόεδρος

Ηρακλής Τιτόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας

Σταύρος Τρύφων