Ιωάννη Κρανιδιώτη 2

555 35, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

+30 2310 475 662

Καθημερινές : 9:00 - 14:00

info@hcds.gr

https://hcds.gr/epikoinonia/

Χορήγηση Αιγίδας

under the auspices HCDS

Προϋποθέσεις και Κριτήρια για τη Χορήγηση Αιγίδας σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Προϋποθέσεις

 • Τιμολόγηση με βάση τις ώρες της εκάστοτε εκδήλωσης (50€/ώρα).
 • Φιλοξενία της εκδήλωσης στην ιστοσελίδα της ΕΝΘΕ – ηλεκτρονικός σύνδεσμος με τις ομιλίες σε μορφή pdf
 • Αναγνώριση της ΕΝΘΕ ως υποστηρικτή της επιστημονικής εκδήλωσης με την προϋπόθεση την ευθύνη για το επιστημονικό περιεχόμενο της εκάστοτε διάλεξης να την έχει ο αντίστοιχος ομιλητής.
 • Αποστολή ενημέρωσης διεξαγωγής της εκδήλωσης στα μέλη της ΕΝΘΕ και στα μέλη της διοργανώτριας επιστημονικής εταιρείας (από τη μεριά της)
 • Δυνατότητα συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την παρουσίαση μέρους των δράσεων της ΕΝΘΕ.

Κριτήρια

 • Δεν χορηγείται αιγίδα σε συνέδρια που διοργανώνονται από άτομο ή άτομα (ιδιωτική πρωτοβουλία).
 • Χορηγείται αιγίδα σε Συλλόγους Ασθενών εφόσον η σύστασή τους είναι μετά από απόφαση Πρωτοδικείου – που θα πρέπει να επισυνάπτεται.
 • Στους Συλλόγους Ασθενών χορηγείται αιγίδα εφόσον η οποιαδήποτε ενέργεια δεν έχει μονοπωλιακό προωθητικό χαρακτήρα προϊόντων, φαρμάκων ή μηχανημάτων.
 • Χορηγείται αιγίδα σε Φαρμακευτικούς Συλλόγους και ΣΥΦΑ, δεν χορηγείται σε ιδιωτικές Φαρμακαποθήκες.
 • Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα Συνέργειας με Φαρμακευτικές Εταιρείες στα πλαίσια φαρμακοεπαγρύπνισης, επιτήρησης, ενημέρωσης και πρόληψης του κοινού.
 • Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ συνάφεια της δράσης με τους σκοπούς και την αποστολή της Εταιρείας.
 • Τέλος, οι συμμετέχοντες ομιλητές και συντονιστές να έχουν συνεπή και αναγνωρισμένη παρουσία στον χώρο της ειδικότητας τους ή της έρευνας σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
 • Σε όλα τα διεθνή συνέδρια, η αιγίδα της ΕΝΘΕ θεωρείται τιμητική και χορηγείται δωρεάν