Ιωάννη Κρανιδιώτη 2

555 35, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

+30 2310 475 662

Καθημερινές : 9:00 - 14:00

info@hcds.gr

https://hcds.gr/epikoinonia/

ΕΝΘΕ-Ν.Ε.Ι. | Νέοι & Ειδικευόμενοι Ιατροί

Νέοι & Ειδικευόμενοι Ιατροί | ΕΝΘΕ-Ν.Ε.Ι.

ΕΝΘΕ-Ν.Ε.Ι.: Τι είναι;

Η πανελλήνια Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζει από τον προσεχή Σεπτέμβριο την ΕΝΘΕ-Ν.Ε.Ι., ένα νέο θεσμό με στόχο την πολύπλευρη και σύνθετη βοήθεια του ειδικευόμενου και νέου συναδέλφου στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει λίγο πριν και στην αρχή της σταδιοδρομίας του.

ΕΝΘΕ-Ν.Ε.Ι.: παροχές

Η ΕΝΘΕ-Ν.Ε.Ι. προσφέρει στον νέο συνάδελφο σημαντική βοήθεια σε βασικές κατευθύνσεις, όπως ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: ενημέρωση για τις σύγχρονες δυνατότητες που προσφέρει η ειδικότητα σε κάθε τομέα χωριστά, τις υπάρχουσες ανάγκες, δυνατότητες και προτεραιότητες, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ: έγκυρη υποστήριξη σε κάθε επιστημονικό πρόβλημα που απασχολεί τον ειδικευόμενο και τον νέο ειδικό ιατρό στη καθημερινή του ιατρική πράξη, συμμετοχή σε κλινικές μελέτες και εργασίες, έρευνα κλπ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ: πολλαπλή υποστήριξη, όπως υπόδειξη, αλληλογραφία και επικοινωνία για εκπαίδευση σε εξειδικευμένα κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συστατική επιστολή για εργασιακές ανάγκες κ.λ.π..

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: η ΕΝΘΕ δημιουργεί υπέρ της ΕΝΘΕ-Ν.Ε.Ι. ταμείο ενισχύοντάς το συνεχώς με το 10% των ετήσιων καθαρών κερδών. Το ποσόν θα διατίθεται για επιστημονικές δραστηριότητες και δράσεις (κατόπιν αξιολόγησης και θετικής εισήγησης της επιτροπής).

ΕΝΘΕ-Ν.Ε.Ι.: λειτουργία

Για τη λειτουργία της ΕΝΘΕ-Ν.Ε.Ι. ορίζεται 5μελής επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο μέλη της ΕΝΘΕ, έναν ειδικευόμενο μέχρι και το 3ο έτος ειδικότητος και έναν από το 4ο έτος της ειδικότητος μέχρι και 3 χρόνια από τη λήψη της. Τα 2 μέλη της επιτροπής θα εκλέγονται μετά από ψηφοφορία μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών, που θα υποβάλουν στην ΕΝΘΕ αίτημα υποψηφιότητας. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσα μέλη πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Η επιτροπή θα συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα υβριδικά ή με φυσική παρουσία. Η θητεία της επιτροπής θα ακολουθεί τη θητεία του εκάστοτε ΔΣ. Το νέο ΔΣ της ΕΝΘΕ που θα προκύπτει στην πρώτη του συνεδρίαση θα μπορεί, μετά από ψηφοφορία, να ανανεώνει, να τροποποιεί ή να ακυρώνει τη λειτουργία της επιτροπής και του θεσμού. Η επιτροπή θα καθορίσει στην πρώτη της συνεδρίαση τα λειτουργικά και οργανωτικά θέματα για την ομαλή και δίκαιη πορεία της.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Ηρ. Τιτόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας

Στ. Τρύφων

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

στοιχεία σύνδεσης

Categories

Social Media Pages

Recent Posts

Archives

κοινοποιήστε στο :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Skype
Email